ข่าวและบทความ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว Friend For Kids


แนะนำคู่มือน่าอ่านสำหรับคุณพ่อคุณแม่ แนวทางการดูแลเด็กพัฒนาการช้า จาก สสค.


คู่มือชุดนี้ประกอบด้วย... คู่มือเด็กแอลดี คู่มือเด็กสมาธิสั้น คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า และคู่มือเด็กออทิสติก รวมทั้งหมด 8 เล่ม โดยแบ่งออกเป็นคู่มือสำหรับคุณครู... ซึ่งจะเน้นในเรื่องการแนะแนวการสอนที่เหมาะสมกับเด็กบกพร่องการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม หรือ คู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่... ซึ่งจะเน้นเรื่องการดูแลและอยู่ร่วมกับเด็กบกพร่องการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม

หนังสือชุดนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตำรา และจากข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์กับเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ โดยรวบรวมลักษณะอาการที่พบได้บ่อยในแต่ละช่วงวัย ปัญหาอื่นๆ ที่อาจพบร่วม และรวมถึงแนวทางการดูแลช่วยเหลือ เทคนิคการสอนเด็กแอลดีต่างๆ ที่ง่ายต่อการที่คุณครูจะนำไปปฏิบัติจริงค่ะ สามารถ ดาวน์โหลดได้ด้านล่างนะคะ


สำหรับคุณครู >> Click download

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ >> Click download


สำหรับคุณครู >> Click download

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ >> Click download


สำหรับคุณครู >> Click download

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ >> Click download


สำหรับคุณครู >> Click download

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ >> Click download


Click Add Friend เป็นเพื่อนกันนะ อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อและรับข่าวสาร


Credit : สถาบันราชานุกูล และ สสค.

Picture : Internet

Tag : Friend For Kids , เรื่องราวน่ารู้สำหรับเด็ก , เว็บไซต์แม่และเด็ก , เรื่องราวดีดีสำหรับเด็ก , บทความดีดีแม่และเด็ก , หนังสือแนะนำ , เด็กสมาธิสั้น , เด็กพัฒนาการช้า , เด็กแอลดี , เด็กออทิสติก

 


แชร์บทความนี้แสดงความคิดเห็น


 โพสต์ข้อความ


ความคิดเห็น 0 ข้อความ

แท็กคีย์เวิร์ด